انتشار دستورالعمل ترویج و توسعه جامع «چین زیبا»
2024/01/12 10:41:33

دستورالعمل ترویج و توسعه جامع «چین زیبا» توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین منتشر شد.

بر اساس این دستورالعمل، این توسعه باید با تأکید بر ساختن یک کشور قدرتمند و در فرآیند دست یافتن به رستاخیز ملت چین انجام شود.

تا سال 2027 پیوسته میزان انتشار آلاینده های اصلی در چین کاهش خواهد یافت و کیفیت محیط زیست بهبود پیدا می‌کند.

تا سال 2035، علاوه بر توسعه گسترده شیوه های تولید و زندگی سبز، میزان انتشار کربن پس از رسیدن به اوج با روندی ثابت کاهش پیدا می کند و محیط زیست چین شاهد بهبود بنیادین خواهد بود.

طبق این دستورالعمل، با نزدیک شدن به میانه قرن کنونی، تمدن زیست محیطی چین از هر نظر پیشرفت می کند و در کنار رقم خوردن کامل توسعه و سبک زندگی سبز، کربن زدایی در مهمترین مناطق چین محقق خواهد شد.

تا آن زمان علاوه بر تحقق یک محیط زیست سالم و زیبا در چین، نظام مدیریت محیط زیست و ظرفیت های آن به طور کامل مدرن می شود و از هر نظر شاهد یک چین زیبا خواهیم بود.    

  • 2024/01/12 10:41:33
  • GMT+08:00
  • /