مجسمه های یخی 12 حیوان زودیاک
2024/01/12 12:52:18

گردشگران در پارکی در هاربین، استان هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین حیوان سال تولد خود را از میان مجسمه های یخی 12 حیوان زودیاک پیدا می کنند و با آن عکس می گیرند. 

  • 2024/01/12 12:52:18
  • GMT+08:00
  • /