برداشت خربزه پپینو
2024/01/12 19:57:08

کشاورزان شهر جنگ شینگ، در استان یون نان جنوب غربی  چین، با یک برداشت بزرگ از خربزه های پپینو (ملون گلابی) با طعمی لذیذ، پاداش زحمات خود را گرفتند.  

  • 2024/01/12 19:57:08
  • GMT+08:00
  • /