رشد تولید میدان نفتی تاریم
2024/01/11 12:45:10

میدان نفتی تاریم در شمال باختری چین، رکورد تولید نفت و گاز معادل 33.53 میلیون تن در سال 2023 را تجربه کرد که 430 هزار تن افزایش نسبت به سال گذشته داشت. میدان نفتی تاکنون بیش از 80 درصد از چاه های فوق عمیق چین حفر کرده و ¾ به ذخایر فوق عمیق نفت و گاز  این کشور کمک کرده است. 

  • 2024/01/11 12:45:10
  • GMT+08:00
  • /