دورهمی قوهای سفید در تالاب شمال چین از دریچه دوربین
2024/01/10 08:57:13

«تالاب رود زرد پینگو» در استان «شاآنشی» (شمال چین) با مساحت بیش از 6 هزار هکتار دارای آب و هوایی مطلوب و منابع غذایی فراوان است و به همین دلیل یکی از سکونت‌گاه‌های زمستانی چین برای قوها سفید محسوب می‌شود.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 9 ژانویه (19 دی) گرفته است.

 

  • 2024/01/10 08:57:13
  • GMT+08:00
  • /