پارک شیانگ جیانگ در شهر هاربین
2024/01/10 23:43:17

درختان پوشیده از برف و یخ پس زمینه ای مسحور کننده برای عکس های زمستانی در پارک شیانگ جیانگ در شهر هاربین، استان هی لونگ جیانگ ایجاده کرده اند. 

  • 2024/01/10 23:43:17
  • GMT+08:00
  • /