توقف ارسال کمک های پزشکی سازمان بهداشت جهانی به شمال غزه
2024/01/10 10:11:40

سازمان بهداشت جهانی (WHO) لغو ماموریت ارسال تجهیزات پزشکی به شمال غزه در روز یکشبنه (هفتم ژانویه) به خاطر عدم دریافت ضمانت های امنیتی را اعلام کرد.

این چهارمین باری است که پس از 26 دسامبر سال 2023، سازمان بهداشت جهانی برنامه خود برای ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز فوری به بیمارستان العوده و داروخانه مرکزی واقع در شمال غزه لغو می کند.

دفتر سازمان بهداشت جهانی در سرزمین اشغالی فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس X نوشت: از آخرین باری که توانستیم به شمال غزه برسیم تا به امروز، دوازده روز گذشته است.

  • 2024/01/10 10:11:40
  • GMT+08:00
  • /