کاوشگر فضایی اینشتین چین برای بررسی پدیده های کیهانی به فضا پرتاب شد
2024/01/10 10:07:53

روز سه شنبه یک کاوشگر فضایی ویژه پرتوهای ایکس از پایگاه شی چانگ در جنوب غربی چین با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار مورد نظر قرار گرفت.

این کاوشگر به همراه موشک لانگ مارچ 2 سی، ساعت 3:03 دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه به وقت پکن به فضا پرتاب شد تا به مشاهده پرتوهای دوردست کیهان بپردازد.

این پرتاب پانصد و ششمین مأموریت موشک های حامل لانگ مارچ بود.

کاوشگر اینشتین که برای یک مأموریت پنج ساله طراحی شده، با استفاده از شیوه مشاهده نجوم دامنه زمانی به پایش پویا، همزمان و بسیار دقیق در دامنه پرتوهای ایکس نرم می پردازد. این کاوشگر به صورت نظام یافته ضمن کشف اشیاء پرانرژی گذرا و آنی که در فضا وجود دارند، فعالیت اشیاء شناخته شده را رصد می کند و به شناسایی ماهیت و فرآیندهای فیزیکی آنها می پردازد.     

  • 2024/01/10 10:07:53
  • GMT+08:00
  • /