هواپیمای مسافربری C919 خطوط هوایی شرقی چین برای اولین بار در مسیر هونگ چائو شانگهای - داشینگ پکن پرواز کرد
2024/01/09 16:53:34

طبق اخبار به دست آمده از شرکت خطوط هوایی شرقی چین در روز 9 ژانویه، هواپیمای C919

خطوط هوایی شرقی چین پروازهای تجاری از هونگ چائو شانگهای به داشینگ پکن را آغاز کرد. این دومین مسیر تجاری عادی هواپیماهای مسافربری C919 پس از پروازهای تجاری عادی مسیر از هونگ چائو شانگهای به تیان‌فو چنگ دو به شمار می رود.

بعد از ظهر 9 ژانویه، هواپیمای C919 پرواز MU5137 خطوط هوایی شرقی چین از فرودگاه بین ‌المللی هونگ چائو شانگهای برخاست و به سمت فرودگاه بین ‌المللی داشینگ پکن حرکت کرد.

روز 28 مه 2023، اولین هواپیمای بزرگ C919 تحویل شده به شرکت خطوط هوایی شرقی چین با موفقیت اولین پرواز تجاری خود را در مسیر هونگ چائو شانگهای به فرودگاه پایتخت پکن انجام داد؛ از 29 می 2023، هواپیمای بزرگ C919 شروع به پروازهای عادی و منظم در مسیر فرودگاه هونگ چائو شانگهای به فرودگاه تیان فو چنگ کرد. تا 31 دسامبر 2023، هواپیماهای C919 خطوط هوایی شرقی چین در مجموع 655 پرواز تجاری انجام داد و  تعداد حمل و نقل مسافران به 82 هزار نفر بار رسید.

  • 2024/01/09 16:53:34
  • GMT+08:00
  • /