تأکید شی جین پینگ بر کسب پیروزی در مبارزه سخت و طولانی علیه فساد
2024/01/09 09:50:18

 

شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، روز دوشنبه 8 ژانویه خواستار پیشبرد  انقلاب درونی حزب و کسب پیروزی در مبارزه سخت و طولانی علیه فساد شد.

رئیس جمهور  و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین ضمن حضور یافتن در سومین جلسه عمومی بیستمین کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس جمهور شی گفت که با تلاش های مداوم برای مبارزه با فساد  طی 10 سال گذشته، پیروزی در این راه بسیار نزدیک است و دستاوردهای کشور در مبارزه با فساد کاملاً تثبیت شده است.

او در عین حال خاطرنشان کرد:« اما اوضاع بسیار سنگین و پیچیده است. ما باید کاملاً از تحولات جدید در مبارزه با فساد و زمینه های پرورش و شرایط منجر به فساد آگاه باشیم.»

رئیس جمهور شی گفت که چین باید با انجام اقدامات هماهنگ اطمینان حاصل کند که مقامات جسارت، فرصت و یا تمایلی برای روی آوردن به فساد را نداشته باشند.

رهبر چین همچنین بر لزوم تقویت بیشتر رهبری متمرکز و متحد حزب کمونیست چین بر امور مبارزه با فساد تأکید کرد.

رئیس جمهور چین خاطرنشان كرد: «ماهیت فساد در سوء استفاده از قدرت است.»

وی خواستار تلاش برای بهبود بیشتر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در عین حال پیشبرد نظام قوانین ملی مبارزه با فساد و اصلاح قوانین نظارتی مطابق با زمانه شد.

رئیس جمهور شی با بیان تعهد خود بر افزایش مجازات رشوه خواری گفت، کسانی که در موارد متعدد مرتکب رشوه دادن شده اند باید به شدت مجازات شوند.

وی خواستار ادامه کار برای بهبود محیط سیاسی در حزب به منظور ایجاد یک رابطه کاری پاک در بین همکاران و بین مقامات در سطوح مختلف و زیردستان آنها شد.


رئیس جمهور چین برای ترویج فرهنگ یکپارچگی در عصر جدید، خواستار راه اندازی کمپین های آموزشی برای تقویت آگاهی حزب، بهبود رفتار حزب و استحکام بخشیدن به نظم و انضباط  در حزب شد.

رهبر چین تأکید کرد که رفتار مقامات حزب باید با اعضای خانواده و نزدیکان خود سختگیرانه باشند.

او همچنین افزود، سازمان های بازرسی و نظارت بر نظم و انضباط باید قابل اعتماد باشند و با وفاداری و خالصانه کار خود را انجام دهند.

اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از جمله  لی چیانگ، جائو له جی، وانگ هونینگ، تسای چی و دینگ شوئه شیانگ در این جلسه شرکت کردند.

لی شی، عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی و دبیر کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست این جلسه را بر عهده داشت.


  • 2024/01/09 09:50:18
  • GMT+08:00
  • /