ویدئو| سفالینه دوقلوی 5 هزار ساله؛ نماد خرد طراحی باستانی چین
2024/01/09 07:11:16

گلدان دوقلوی سفالی نقاشی شده، یک میراث فرهنگی با بیش از پنج هزار سال قدمت است که به دلیل طراحی منحصر به فرد خود که نماد صلح، دوستی و احترام متقابل به حساب می‌آید، مشهور شده است.

این آثار باستانی زیبا که در سال 1972 در خرابه‌های روستای «داهه» در استان «هه‌نان» کشف شد یک ظرف نوشیدنی متعلق به دوره «فرهنگ یانگ‌شائو» بوده است.

فرهنگ یانگ‌شائو که قدمت آن به پنج تا هفت هزار سال قبل باز می‌گردد، یک فرهنگ نوسنگی بود که در امتداد «رود زرد» پا گرفت.

سفالینه باستانی مذکور یک اثر هنری به طول 20 سانتی متر است که شبیه زیتون هستند و با میانه‌ای عریض گلویی تنگ دارند.

طراحی منحصر به فرد آن به گونه‌ای است که دو نفر باید همزمان نوشیدنی را از آن بریزند یا همزمان بنوشند.

این باور وجود دارد که این سفالینه دوقلو به عنوان نمادی از صلح، دوستی و احترام متقابل برای مراسم‌های مذهبی در رویدادهای بزرگ استفاده می‌شده است.

نگاهی به این خرد طراحی چینی‌های باستان بیاندازیم.

 

  • 2024/01/09 07:11:16
  • GMT+08:00
  • /