رونق گردشگری در استان «یون‌نان» در میانه زمستان به روایت تصاویر
2024/01/09 07:15:16

استان «یون‌نان» در جنوب غربی چین به دلیل آب و هوای معتدلی که دارد گردشگر فراوانی را در زمستان جاری به خود جذب کرده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 7 ژانویه (17 دی) گرفته است.

  • 2024/01/09 07:15:16
  • GMT+08:00
  • /