استقرار اولین علامت شناور اکولوژیکی چین در مناطق قطبی
2024/01/08 09:35:06

روز 6 ژانویه، چهلمین گروه تحقیقات علمی قطب جنوب چین با موفقیت یک علامت شناور زیردریایی اکولوژیکی را در اعماق آب های دریای آموندسن مستقر کرد و  این برای اولین بار است که چین در مناطق قطبی این نوع علامت شناور اکولوژیکی را قرار داد.

بر اساس گزارش رسیده، استقرار این مجموعه از علامت شناور اکولوژیکی به آشنایی بهتر ویژگی های توزیع فصلی کریل قطب جنوب، تجزیه و تحلیل وضعیت جمعیت های اصلی زیستی قطب جنوب و تأثیرات بالقوه تغییرات آب و هوایی در شرایط گرمایش جهانی کمک می کند و پایه ای عملی برای حفاظت از محیط زیست دریایی قطب جنوب فراهم می آورد.

چهلمین تحقیقات عملی قطب جنوب چین قصد دارد مجموعه ای از بررسی ها و نظارت های جامع را برای انجام تحقیقات عمیق در مورد نقش قطب جنوب در تغییرات آب و هوایی جهانی انجام دهد.

  • 2024/01/08 09:35:06
  • GMT+08:00
  • /