ظرفیت انرژی جدید نصب شده استان «گانسو» از 50 گیگاوات عبور کرد
2024/01/07 09:12:28

بر اساس اعلام «شرکت شبکه توزیع برق دولتی گانسو»، مجموع ظرفیت نصب شده تولید برق انرژی جدید در استان «گانسو» (شمال غربی چین) در پایان سال 2023 از 50 گیگاوات عبور کرد.

 

گانسو استانی غنی از منابع باد و انرژی خورشیدی است و توسعه انرژی جدید خود را طی سال‌های اخیر شدت بخشیده است.

شرکت مذکور اعلام کرد ظرفیت نصب شده برق انرژی جدید این استان معادل حدود 61 درصد کل ظرفیت نصب شده 89.63 درصدی آن است که سهم رکوردی بالایی را نشان می‌دهد.

ظرفیت نصب شده جدید استان گانسو در سال گذشته میلادی به 21.53 گیگاوات رسید که از این مقدار منابع انرژی چدید شامل انرژی باد، انرژی خوورشید و ذخیره انرژی معادل بیش از 90 درصد مجموع آن بوده است.

 

  • 2024/01/07 09:12:28
  • GMT+08:00
  • /