فضای شاد و پرنشاط در هوهات
2024/01/07 15:59:06

هنگامی که خورشید غروب می کند، جادو با فانوس های رنگارنگ که در یک بلوک گردشگری و تفریحی در هوهات، منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین به نمایش گذاشته شده اند، ادامه می یابد و فضایی شاد و پر نشاط برای رهگذران ایجاد می شود. 

  • 2024/01/07 15:59:06
  • GMT+08:00
  • /