جشن بزرگ ماهیگیری زمستانی
2024/01/07 20:00:48

 جشن بزرگ ماهیگیری زمستانی با بیش از 25 رویداد ماهیگیری حال و هوای شاد زمستانی به دریاچه یخ زده لیان هوان در شهر داچینگ، استان هی لونگ جیانگ در شمال شرقی چین داده است. 

  • 2024/01/07 20:00:48
  • GMT+08:00
  • /