اجرای پروژه نیروگاه حرارتی و خورشیدی در گانسو
2024/01/07 13:56:36

یک پروژه نیروگاه حرارتی و خورشیدی 750 مگاواتی به تازگی مونتاژ و نصب 10 هزار هلیوستات را به پایان رسانده و پایه ای محکم برای تکمیل و آینده ای روشن تر در جیوچوان، استان گانسو در شمال غربی چین ایجاد کرده است.

  • 2024/01/07 13:56:36
  • GMT+08:00
  • /