مناظر زیبا در صحرای شین جیانگ
2024/01/06 13:51:16

مناظر نادر از پوشش گیاهی عجیب و غریب در صحرای شین جیانگ در شمال غربی چین 


  • 2024/01/06 13:51:16
  • GMT+08:00
  • /