رشد سفرهای مسافری بخش هوانوردی غیرنظامی چین طی سال 2023
2024/01/06 09:33:25

داده‌های رسمی نشان می‌دهد بخش هوانوردی غیرنظامی چین در سال گذشته میلادی موفق به انجام 620 میلیون سفر مسافری شد که در مقایسه با سال 2022 یک رشد 146.1 درصدی را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که به 93.9 درصد سطح پیش از پاندمی کرونا در سال 2019 رسیده است.

«سازمان هوانوردی غیرنظامی چین» طی بیانیه‌ای که جمعه منتشر کرد، آورده است: عملکرد کلی حمل و نقل این بخش در سال 2023 به 118.83 میلیارد تن-کیلومتر رسیده که یک افزایش 98.3 درصدی در مقایسه با سال گذشته را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که به 91.9 درصد سطح پیش از کرونا در سال 2019 رسیده است.

این بخش در سال گذشته، 7.35 میلیون تن بار و محموله پستی را جابجا کرد که در مقایسه با سال 2022 یک رشد 21 درصدی را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که به 97.6 درصد آمار ثبت شده در سال 2019 رسیده است.

مجموع سرمایه گذاری دارایی‌های ثابت صنعت هوانوردی غیرنظامی چین در سال 2023 به 115 میلیارد یوان (16.2 میلیارد دلار) رسید و برای چهارمین سال متوالی از 100 میلیارد یوان عبور کرد.

  • 2024/01/06 09:33:25
  • GMT+08:00
  • /