مجسمه خمیری سنتی چین
2024/01/06 08:47:35

یک صنعتگر از لینی در استان شاندونگ در شرق چین از حیوانات افسانه ای اژدها و ققنوس الهام گرفته و مجسمه خمیری آن ها را به زیبایی ساخته است. 

  • 2024/01/06 08:47:35
  • GMT+08:00
  • /