برگزاری نشست اجرایی شورای دولتی چین برای مطالعه اقدامات و سیاست‌هایی برای بهبود رفاه سالمندان
2024/01/06 14:58:48

«لی چیانگ» نخست وزیر چین جمعه 5 ژانویه (15 دی)، نشست اجرایی شورای دولتی را میزبانی کرد که طی آن درباره اقدامات و سیاست‌هایی برای توسعه اقتصاد موهای نقره‌ای (سالمندان) و بهبود رفاه سالمندان مطالعه کرده؛ به گزارش‌ مربوط به تضمین پرداخت دستمزد کارگران مهاجر گوش فرا داده و درباره قوانین و مقرراتی مانند «قانون حسابداری جمهوری خلق چین (پیش‌نویس اصلاحیه)» بحث و مباحثه صورت گرفت.

در این نشست تاکید شد: توسعه اقتصاد موهای نقره‌ای اقدامی مهم برای برخورد فعال با پیری جمعیت و ترویج توسعه با کیفیت بالا است که هم برای حال و هم برای درازمدت مفید خواهد بود. لازم است به طور مؤثر مسئولیت‌های دولت در تأمین نیازهای اساسی و پوشش پایانی، تقویت حمایت از معیشت اولیه برای سالمندان و افزایش عرضه خدمات عمومی اساسی انجام شود.

در نشست اجرایی جمعه شورای دولتی چین مطرح شد که باید با استفاده خوب از مکانیسم‌های بازار و ایفای نقش نهادهای مختلف تجاری و سازمان‌های اجتماعی، نیازهای چند سطحی و متنوع سالمندان بهتر برآورده شود و مشترکاً توسعه و رشد اقتصاد موهای نقره‌ای ارتقاء بخشیده شود. لازم است به بهبود سیاست‌ها و اقدامات مربوطه با تمرکز بر حل مشکلات فوری، سخت و اضطراب‌آور مانند گذراندن اوقات پسا بازنشستگی در منزل، درمان پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی ادامه داده شود تا سالمندان بتوانند از دوران سالمندی شاد و سعادتمند برخوردار شوند.

در نشست فوق اشاره شد که قبل از عید بهار، دوره اوج تسویه دستمزد کارگران مهاجر است. باید با جان و دل کار خوبی برای اطمینان از پرداخت دستمزد به کارگران مهاجر انجام و با تثبیت مسئولیت‌ها در همه سطوح و افزایش شدت کار، مطابق با قوانین، قاطعانه با تعویق پرداخت دستمزد بدخواهانه مقابله شود.

 

 

  • 2024/01/06 14:58:48
  • GMT+08:00
  • /