فصل برداشت نارنگی در جنوب چین + تصاویر
2024/01/06 09:31:50

فصل برداشت نارنگی اخیرا در روستای «تونگ‌فو» ناحیه «شی‌شیانگ‌تانگ» منطقه خودمختار «گوانگ‌شی جوانگ» واقع در جنوب چین فرا رسیده است.

کشاورزان در این منطقه سخت در تلاش برای برداشت و بسته بندی این میوه خوش طعم از خانواده مرکبات هستند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 5 ژانویه (15 دی) گرفته است.

  • 2024/01/06 09:31:50
  • GMT+08:00
  • /