آغاز گشت های معمول ارتش آزادیبخش خلق چین در دریای جنوبی چین
2024/01/04 10:44:51

ناحیه فرماندهی جنگی جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین در یک بیانیه‌ اعلام کرد، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه فعالیت‌های گشت زنی معمول نیروهای هوایی و دریایی را در دریای جنوبی چین آغاز می کند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای ناحیه فرماندهی جنگی جنوبی همیشه در حالت آماده باش هستند و قاطعانه از حاکمیت ملی و منافع دریایی محافظت می کنند. هرگونه فعالیت نظامی که باعث ایجاد تنش در دریای جنوبی چین شود، به طور کامل کنترل خواهد شد.


  • 2024/01/04 10:44:51
  • GMT+08:00
  • /