اولین و بزرگ ترین لایروب قیف مکش دوگانه سوز در جهان
2024/01/03 13:39:42

اولین و بزرگ ترین لایروب قیف مکش دوگانه سوز در جهان، «شین های شون» راه اندازی شد. این کشتی 155.7 متری و با عرض 32 متر با حداکثر ظرفیت 17 هزار متر مکعب می تواند بین سیستم های ال ان جی و سوخت دیزل جا به جا شود که یک پیشرفت در تولید است. 

  • 2024/01/03 13:39:42
  • GMT+08:00
  • /