«شهر گل» هنوز پر گل است!
2024/01/03 10:37:49

در حالی که شمال چین در استقبال از بارش برف زمستانی قرار دارد، گل های شکوفای پردیس دانشگاه در گوانگ جو، استان گوانگ دونگ در جنوب چین را زینت داده و رنگ های روشن دلپذیری ایجاد کرده است. 

  • 2024/01/03 10:37:49
  • GMT+08:00
  • /