تفریح گردشگران سال نو در «دنیای یخ و برف» هاربین + تصاویر
2024/01/02 11:15:08

بسیاری از گردشگران آخرین روز سال 2023 را در مجموعه گردشگری «دنیای یخ و برف» شهر «هاربین» استان «هیلونگ‌جیانگ» (شمال شرقی چین) سپری کردند.

دنیای یخ و برف هاربین یک پارک موضوعی است که همه ساله به یک مقصد جذاب و فرحبخش برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می‌شود.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 31 دسامبر (10 دی) گرفته است.

  • 2024/01/02 11:15:08
  • GMT+08:00
  • /