تزئینات سال نوی میلادی در شهر نان جینگ
2024/01/02 14:32:46

شهر باستانی در نان جینگ، استان جیانگ سو با نزدیک شدن به سال نو رنگارنگ می شود. 

  • 2024/01/02 14:32:46
  • GMT+08:00
  • /