تصاویر باشکوه از پروژه آب رسانی در جنوب غربی چین
2024/01/02 13:29:16

ایستگاه آبی وودنگده یک پروژه ملی بزرگ برای اجرای برنامه انتقال برق از غرب به شرق چین، در مرز استان های سی چوان و یون نان در جنوب غربی چین است. 

  • 2024/01/02 13:29:16
  • GMT+08:00
  • /