صحنه ای دیدنی از نور بر فراز جنگجویان سفالی
2024/01/01 10:16:35

صحنه ای دیدنی از نور بر فراز جنگجویان سفالی مشهور در شانشی شمال غربی چین که نور نشسته بر «زره های طلایی» که به آن ها ابهت بخشیده است.

  • 2024/01/01 10:16:35
  • GMT+08:00
  • /