پل چانگتای رودخانه یانگ تسه
2024/01/01 19:26:12

پل چانگتای رودخانه یانگ تسه در استان جیانگ سو در شرق چین به نقطه عطف ساخت و ساز رسید زیرا بخش کلیدی آن، پل کانال تیان شینگ جو، چندی پیش بسته شد. پل کانال 727 متری تیان شینگ جو دارای دهانه اصلی 388 متری است که آن را به بزرگ ترین پل قوسی فولادی جهان تبدیل کرده است که ترکیبی از بزرگراه ها و راه آهن است.

  • 2024/01/01 19:26:12
  • GMT+08:00
  • /