صلح، توسعه، همکاری، روابط برد-برد؛ نگاه پیشتازانه به سال۲۰۲۴ (ویدئو)
2024/01/01 11:23:54

۲۰۲۳ سالی است که مدرنیزاسیون به سبک چینی در آن به پیشرفت مهمی دست یافت. کارشناسان، پژوهشگران و سران تجاری کشورهای مختلف بر این باورند که کلید شناخت چین ، شناخت راهبردها و روش‌ها در روند مدرنیزاسیون به سبک چینی و مشاهده اهمیت آن برای جهان است.

  • 2024/01/01 11:23:54
  • GMT+08:00
  • /