آموزش آسب ها در مغولستان داخلی چین
2024/01/01 15:24:13

سوارکاران در چمنزاز پوشیده از برف در شی لین در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین، اسب ها را آموزش می دهند. 

  • 2024/01/01 15:24:13
  • GMT+08:00
  • /