شنای زمستانی
2023/12/31 10:35:06

آیا جرات این کار را دارید؟ پس از بارش شدید برف، دمای هوا در شهر شن یانگ استان لیائونینگ در شمال شرقی چین به زیر منفی 20 درجه سانتی گراد رسید. با این حال، برخی از علاقه مندان به شنا در سرما جسارت کردند و برای شنا به دریاچه پریدند تا محدودیت های خود را به چالش بکشند! 

  • 2023/12/31 10:35:06
  • GMT+08:00
  • /