فانوس های نورانی در شهر سوجو
2023/12/31 20:33:48

در شهر سوجو، استان جیانگ سو، فانوس های با شکوه، فناوری مدرن و فرهنگ سنتی را کاملا ترکیب می کنند. 

  • 2023/12/31 20:33:48
  • GMT+08:00
  • /