پرتاب موفقیت آمیز ماهواره آزمایشی فناوری های اینترنت ماهواره ای چین
2023/12/30 15:22:30

ساعت 13:08 روز ‌شنبه 30 دسامبر به وقت پکن، چین با استفاده از موشک حامل لانگ مارچ ب-3 در مرکز پرتاب ماهواره "جیو چوان" ماهواره آزمایشی فناوری های اینترنت ماهواره ای خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و این ماهواره پس از پرتاب در مدار مورد نظر قرار گرفت و ماموریت پرتاب با موفقیت انجام شد.

این پانصد و پنجمین پرواز موشک حامل لانگ مارچ به شمار می رود.


  • 2023/12/30 15:22:30
  • GMT+08:00
  • /