چین رشد تولید ناخالص داخلی 2022 را مورد بازبینی قرار داد
2023/12/30 09:38:12

«اداره ملی آمار» روز جمعه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین برای سال 2022 را در راستی آزمایی نهایی خود به 3 درصد مورد بازبینی قرار داد.

نهاد آمار چین اعلام کرد این رقم از محاسبه مقدماتی آن بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس این بازبینی، داده‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 به 120.4724 تریلیون یوان (17.01 تریلیون دلار) رسیده که نسبت به محاسبه اولیه آن 548.3 میلیارد یوان افت را نشان می‌دهد.

تولید ناخالص داخلی سالانه چین طی دو مرحله محاسبه انجام می‌شود: محاسبه ابتدایی و محاسبه نهایی. راستی آزمایی نهایی بر اساس داده‌های آماری سالانه، حساب‌های مالی نهایی و سوابق اجرایی اداری انجام می‌گیرد.

  • 2023/12/30 09:38:12
  • GMT+08:00
  • /