صنایع سنتی فانوس سازی در چین
2023/12/30 22:32:02

300 صنعتگر از زی گونگ، مکانی که به صنایع سنتی فانوس سازی در  چین مشهور است، با ساخت فانوس ها و چراغ های رنگارنگ فرهنگ شن یانگ چی پان شان را نیز معرفی می کنند. جشنواره فانوس در سال اژدها از 30 دسامبر 2023 تا 3 مارس 2024 برگزار می شود. 

  • 2023/12/30 22:32:02
  • GMT+08:00
  • /