جشن زمستان توسط پرندگان
2023/12/30 10:17:19

پرندگان در منطقه دیدنی پوجه هی، یک جاذبه توریستی ملی 5A  در شهرستان چیو بی، استان یون نان در جنوب غری چین روی شاخه درختان شکوفای گیلاس جشن زمستانی برای خود برپا کرده اند و جنب و جوش آن ها به محیط شادابی بخشیده است.

  • 2023/12/30 10:17:19
  • GMT+08:00
  • /