لذیذتر کردن ماهی های خشک شده
2023/12/29 17:12:46

ماهیگیران مشغول آویختن ماهی های خشک شده در محوطه ای در شهر لین هوای در شهر سوچیان، جیانگ سو در شرق چین هستند تا با تابش خورشید طعم ماهی ها لذیذتر شود. 

  • 2023/12/29 17:12:46
  • GMT+08:00
  • /