پخش مجموعه مستند «اندیشه‌های کلاسیک چین» از رادیو و تلویزیون مرکزی چین-قسمت چهارم
2023/12/29 09:00:04

مجموعه مستند حامل مهم انتقال تمدن ملت چین است و همچنین کلیدی برای آشنایی با چین امروز به شمار می‎آید.

در پنج قسمت مجموعه مستند «اندیشه‌های کلاسیک چین» ساخت رادیو و تلویزیون مرکزی چین، همراه با مجری خارجی سفری فرهنگی را آغاز کنید  و با شاهدان، وارثان و متفکران تمدن چین ارتباط برقرار کنید. از طریق بازگشت به گذشته و ادغام چین و غرب، تداوم، نوآوری، وحدت، فراگیری و مسالمت تمدن چین بیان می‌شود.

«شی‌آن» که در قدیم نیز «چانگ‌آن» خوانده می‌شد نقطه آغاز جاده ابریشم قدیمی است. هزار سال پیش، مردم برای تجارت به چین می‌آمدند و در این جریان اعتقادات و ادیانشان را هم منتقل می‌کردند و مردم چین نیز از آنان استقبال می کردند. تمدن چین در سال های دور نیز بسیار فراگیر بود.

در جهان امروز، مردم با موضوعات گوناگون عصر رو‌به‌رو هستند، به عنوان مثال این که، چگونه تبادلات تمدن‌های مختلف ترویج شود؟ چگونه با اجماع تمدن‌های مختلف دنیایی هماهنگ و متنوع ساخته شود؟ خرد «همزیستی با وجود تفاوت‌ها» در فرهنگ سنتی چین به ما کمک می‌کند تا مشترکا جهان باز و فراگیر بسازیم و دست به دست همدیگر پیشرفت تمدن بشری را ترویج دهیم.


  • 2023/12/29 09:00:04
  • GMT+08:00
  • /