افزایش 29.5 درصد سود شرکت های صنعتی چین بالاتر از اندازه معین در ماه نوامبر
2023/12/28 10:10:15

 اداره آمار ملی چین روز چهارشنبه 27 دسامبر اعلام کرد: در ماه نوامبر، با ظهور اثرات سیاست های کلان و  احیای تقاضای داخلی، رشد تولید صنعتی سرعت گرفته و وضعیت سودیابی شرکت های صنعتی به طور مداوم بهبود می یابد. سود شرکت های صنعتی بالاتر از اندازه معین چین در ماه نوامبر نسبت به سال قبل 29.5 درصد افزایش داشت و سرعت رشد در مقایسه با ماه اکتبر افزایش قابل توجهی داشته و برای 4 ماه متوالی به رشد مثبت دست یافت.

  • 2023/12/28 10:10:15
  • GMT+08:00
  • /