انتشار «نیروی درونی» داستان فانتزی چینی در ایران
2023/12/28 09:24:12

 

همه ما در زندگی با چالش‌های گوناگون رو به رو هستیم. همان گونه که پیامبر اسلام فرمودند: «اطلبوا العلم من المهد الی الحد» (ز گهواره تا گور دانش بجوی)، داستان «نیروی درونی» نیز نمونه ای از روایت تسلیم‌ناپذیری، سختکوشی و مبارزه بی پایان است.

کتاب اینترنتی «نیروی درونی» چندی پیش در ایران منتشر شد. کتاب الکترونیک و نسخه گویای آن چطور در ایران ترجمه و ضبط شد؟ همراه ما باشید تا با هم ببینیم!

  • 2023/12/28 09:24:12
  • GMT+08:00
  • /