جابجایی بیش از 30 میلیون کانتینر توسط بندر «چینگ‌دائو» در سال 2023
2023/12/28 09:30:32

بندر «چینگ‌دائو» واقع در استان «شاندونگ» (شرق چین) در سال جاری میلادی موفق به جابجایی بیش از 30 میلیون کانتینر بار متعارف شد و توانست به هدف تعریف شده برای سال 2023 دست یابد.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 27 دسامبر (6 دی) گرفته است.

  • 2023/12/28 09:30:32
  • GMT+08:00
  • /