برگزاری کنفرانس تبادل تمدن‌های چین-تونس
2023/12/27 09:35:14

«جی بینگ‌شوان» رئیس «انجمن درک بین‌المللی چین» (CAFIU) گفت: تبادلات و گفتگوها در خصوص تمدن‌های چین و تونس توسعه و رفاه مشترک دو کشور را ارتقاء خواهد بخشید.

وی این اظهارات را در کنفرانس تبادل فرهنگی و تمدن‌های چین-تونس که مشترکا توسط «موسسه میراث ملی تونس» با حضور پژوهشگران، دانشگاهیان و مورخان چینی و تونسی در پایتخت تونس برگزار شد.

جی گفت: هدف «ابتکار تمدن جهانی» پیشنهادی چین همزیستی و یادگیری متقابل میان تمدن‌های مختلف است و نقشی مهم در ترویج روند مدرنیزاسیون جامعه بشری و تمدن‌های مختلف در جهان دارد.

«طارق بکوچه» مدیر موسسه میراث ملی تونس نیز در سخنرانی خود گفت: همکاری فرهنگی میان چین و تونس طی سال‌های اخیر افزایش یافته و پروژه باستان‌شناسی مشترک چین-تونس که امسال آغاز شد، به آرامی در حال انجام است.

وی افزود: سال آینده شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و تونس است و همکاری بین دو طرف به سطحی بالاتر از خواهد رسید.

  • 2023/12/27 09:35:14
  • GMT+08:00
  • /