راه اندازی برناهه های نمایشی "شب نشینی هنری روستاها" سال 2024 در چین
2023/12/26 15:02:49

مراسم راه اندازی برنامه های نمایشی "شب نشینی هنری روستاها" سال 2024 روز دوشنبه 25 دسامبر با حضور «شن های شیونگ» معاون بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین برگزار شد.

وانگ شیائو جن، معاون رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین در سخنان خود در مراسم یادشده اظهار کرد: در صحنه های"شب نشینی هنری روستاها"، سیمای جدید و روح برجسته روستاییان چینی به وضوح نشان داده می شود و برنامه های نمایشی نوآورانه "شب نشینی هنری روستاها" سال 2024، ویژگی های روستایی از مناطق مختلف چین را در صحنه های گوناگون به نمایش می گذارد و از طریق برنامه های گوناگون سرشار از نشاط زمینی، داستان های زیبا درباره روستاییان و روستاهای جدید و عصر جدید را بیان می کند. رادیو و تلویزون مرکزی چین همراه با وزارت فرهنگ و گردشگری چین، با تولید بیشتر برنامه های مرتبط با کشاورزان، روستاها و امور کشاورزی، سیمای با شکوه روستاهای گسترده چین و سعادت و اعتماد به نفس مردم چین را نمایان خواهد ساخت.

  • 2023/12/26 15:02:49
  • GMT+08:00
  • /