رشد تجارت الکترونیک فرامرزی «تیان‌جین» طی 11 ماه ابتدایی 2023
2023/12/25 09:37:31

بر اساس اعلام دفتر تجارت شهرداری «تیان‌جین»، این شهر بندری شمال چین طی 11 ماه نخست امسال مجموعا یک حجم تجارت الکترونیک فرامرزی 11.4 میلیارد یوانی (1.6 میلیارد دلاری) را گزارش کرده است.

این دفتر اعلام کرد، طی دوره مذکور بیش از 3.8 میلیارد یوان واردات و بیش از 7.6 میلیارد یوان صادرات از طریق پلتفرم خدمات جامع تجارت الکترونیک فرامرزی تیان‌جین اعلام شده است.

هدف این شهر ترویج هر چه بیشتر ایجاد منطقه پایلوت فرامرزی تجارت الکترونیک چین (تیان‌جین) با نوآوری در سیاست‌گذاری و حالت، حمایت از شرکت‌های تجارت خارجی بیشتر در صنایع سنتی و شرکت‌های تولیدی با تسریع بازسازی و به روزرسانی آنهاست و به دنبال توسعه بازارهای آنها از طریق تجارت الکترونیک فرامرزی است.

 

  • 2023/12/25 09:37:31
  • GMT+08:00
  • /