پرتاب 4 ماهواره هواشناسی با یک موشک در چین
2023/12/25 15:45:33

چین روز دوشنبه 25 دسامبر با موفقیت چهار ماهواره هواشناسی را از مرکز پرتاب ماهواره «جیو چوان» در شمال غربی چین به فضا فرستاد.

این ماهواره ها متعلق به صورت فلکی ماهواره‌ای هواشناسی «تیان مو-1» توسط موشک حامل «کوای جو-1الف» در ساعت 9 صبح (به وقت پکن) به فضا پرتاب و وارد مدار مورد نظر شد.

این ماهواره ها برای ارائه خدمات داده های هواشناسی تجاری مورد استفاده خواهند بود.

این بیست و سومین ماموریت پروازی موشک کوای جو-1 الف است که مورد استفاده قرار می گیرد.

  • 2023/12/25 15:45:33
  • GMT+08:00
  • /