انتشار کتاب بیانات شی جین پینگ درباره کمربند و جاده
2023/12/25 09:55:03

کتاب «بیانات شی جین پینگ درباره کمربند و جاده (نسخه 2023 میلادی)» با گردآوری فرهنگستان تاریخ و اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، چندی پیش توسط انتشارات ادبیات مرکزی منتشر و در سراسر چین توزیع شد.

این کتاب هفتاد و هشت مقاله مهم شی جین پینگ درباره «کمربند و جاده» از سپتامبر سال 2013 تا نوامبر سال 2023 میلادی را شامل می شود.

ابتکار کمربند و جاده که توسط شی جین پینگ مطرح شده است، بر امیدهای مشترک مردم در کشورهای مختلف برای صلح و توسعه متمرکز است و برنامه ای برای رفاه و توسعه مشترک به جهان ارائه داده است.

این ابتکار واکنش های مثبتی از سوی جامعه بین المللی به ویژه از سوی کشورهای شرکت کننده دریافت کرده است. نیز، از تفاوت‌ها میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، نظام های اجتماعی و مراحل توسعه عبور کرده و به یک محصول عمومی جهانی و سکویی برای همکاری بین‌المللی تبدیل شده است.

شی توضیحات عمیقی درباره اصول راهنما، مفاهیم غنی، اهداف و مسیرها برای همکاری کمربند و جاده ارائه کرده است. اینها برای ترویج همکاری با کیفیت کمربند و جاده، پیشبرد مدرنیزه شدن کشورها در سراسر جهان، ساخت دنیایی باز، فراگیر، پیوند و توسعه مشترک و ساخت یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک، اهمیت زیادی دارد.

  • 2023/12/25 09:55:03
  • GMT+08:00
  • /