وزیر امور دارایی: چین در سال آینده سیاست مالی پویای خود را به طور متناسب تقویت می‌کند
2023/12/24 05:41:20

«لان فو آن» وزیر امور دارایی تاکید کرد چین به اجرای سیاست مالی پویای خود به وسیله تقویت متناسب آن برای بهبود کارآمدی‌اش در سال 2024 ادامه خواهد داد.

 

لان در کنفرانس ملی کار مالی که پنجشنبه و جمعه برگزار شد، گفت چین قصد دارد سطح مناسبی از شدت هزینه را حفظ کند.

وی با اشاره به شرایط جدی و پیچیده سال 2023 تاکید کرد دپارتمان‌های امور مالی در تمام سطوح با اجرای سیاست مالی پویا، موفق به جلوگیری و خنثی سازی خطرات بدهی دولت‌ محلی و تقویت موثر احیای اقتصادی شدند.

وزیر امور دارایی چین افزود: سال آینده مقیاس سرمایه گذاری دولت را به شکلی منطقی ترتیب می‌دهیم.

به گفته لان وزارتخانه تحت امرش سیاست‌های مالیاتی را بهینه و تعدیل خواهد کرد تا بیشتر هدفمند شوند.

 

  • 2023/12/24 05:41:20
  • GMT+08:00
  • /