تصویب قطعنامه گسترش کمک‌ها به غزه در شورای امنیت
2023/12/23 10:06:33

 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را که خواستار کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه شده است، پس از یک هفته تاخیر به تصویب رساند. 

این قطعنامه در جلسه علنی روز جمعه شورای امنیت ۱۳ رای مثبت از ۱۵ رای اعضای شورای امنیت را کسب کرد و آمریکا و روسیه بعنوان دو عضو دائم دارای حق وتو در این شورا، به این قطعنامه رای ممتنع دادند. به این ترتیب این قطعنامه بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید. 

دای بین کاردار موقت هیات چین در سازمان ملل پس از رأیگیری از تصویب این قطعنامه در شورای امنیت استقبال کرد.

  • 2023/12/23 10:06:33
  • GMT+08:00
  • /